DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN VẬT LÝ LÝ SINH HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 25-02-2016

LỚP Y: http://www.mediafire.com/download/ibd9f1zlr4lcxk3/Danh+sach+K48+HKII+nam+15-16.rar
LỚP DƯỢC: http://www.mediafire.com/download/kt39a14rjbr17wm/Danh+sach+lop+Duoc+11.rar

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ ĐC VÀ VẬT LÝ LÝ SINH CHO SV Y, DƯỢC

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 14-05-2015

NGÂN HÀNG CÂU HỎI NĂM HỌC 2014 – 2015 VẬT LÝ ĐC VÀ VẬT LÝ LÝ SINH CHO SV Y, DƯỢC
link:

http://www.mediafire.com/view/z9ucdkskuup287v/NG%C3%82N%20H%C3%80NG%20C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202014%20-%202015%20V%E1%BA%ACT%20L%C3%9D%20V%C3%80%20V%E1%BA%ACT%20L%C3%9D%20L%C3%9D%20SINH%20CHO%20SV%20Y%20V%C3%80%20D%C6%AF%E1%BB%A2C.doc

THE 14TH ASIA-OCEANIA CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND 12TH SOUTH EAST ASIA CONGRESS OF MEDICAL PHYSICS

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 05-02-2015

Hội nghị vật lý y học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 14 và Hội ngị Vật lý y học Đông Nam Á lần thứ 12 – AOCMP/SEACOMP 2014
Các bài báo tại hội nghị:

http://www.mediafire.com/view/nz65y3l5g1tz3aa/AOCMP-SEACOMP_CONGRESS_PROCEEDING_-_23-25_Oct_2014.pdf

THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 06-05-2014

https://www.mediafire.com/?mebzaeltc4lpmjd

GIÁO TRÌNH VÂT LÝ – LÝ SINH Y HỌC

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 20-03-2014

LINK DOWNLOAD:

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.23&view=24975

SỬ DỤNG HẠT NANO VÀNG NGHIÊN CỨU TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 07-09-2013

Su dung hat nano vang nghien cuu tan xa Raman tang cuong be mat (SERS)

PREPARATION OF METAL NANOPARTICLES FOR SURFACE ENHANCED RAMAN SCATTERING

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 06-09-2013

Preparation of metal nanoparticles for surface enhanced raman scattering

CHẾ TẠO HẠT NANO KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĂN MÒN LASER

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 06-09-2013

Che tao hat nano kim loai bang phuong phap an mon laser

ĐỀ THI VẬT LÝ – LÝ SINH Y HỌC THAM KHẢO

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 14-03-2013

LINK DOWNLOAD:

http://www.mediafire.com/?5ay8ap2ny8v55hg

PHYSICS IN BIOLOGY AND MEDICINE

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 04-03-2013

Link download:

http://www.mediafire.com/view/?101brnik97ig9fr

PHYSICS OF THE LIFE SCIENCES

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 04-03-2013

Link download:

http://www.mediafire.com/view/?8gucgebzmv6fbmy

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 17-11-2012

BANG TOM TAT CONG THUC VAT LY

BIOPHYSICS – VASANTHA PATTABHI, N. GAUTHAM

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 15-11-2012

Link:

http://www.mediafire.com/view/?3rq354up99r495z

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (Serway, Jewett)

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 15-11-2012

Link:

http://www.mediafire.com/view/?vcpcdv3cy6yyj5z

SỔ TAY VẬT LÝ 12

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 10-11-2012

SO-TAY-VAT-LY12

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VẬT LÝ

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 24-10-2012

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.25&view=3906

PHYSICS IN BIOLOGY AND MEDICINE

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 20-10-2012

Link:

http://www.mediafire.com/?ch45c68xq04yb39

CON ĐƯỜNG MỚI CỦA VẬT LÝ

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 20-10-2012

Link:

http://www.mediafire.com/?4trye4j97fc6cm9

9 BÍ ẨN LỚN CỦA VẬT LÝ ĐƯƠNG ĐẠI

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 09-10-2012

9 bi an lon cua vat ly duong dai – Natalie Wolchover

Hội nghị Vật Lý Y Học Đông Nam Á

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 09-07-2012