THE 14TH ASIA-OCEANIA CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND 12TH SOUTH EAST ASIA CONGRESS OF MEDICAL PHYSICS

Posted by | Posted in Chưa được phân loại | Posted on 05-02-2015

Hội nghị vật lý y học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 14 và Hội ngị Vật lý y học Đông Nam Á lần thứ 12 – AOCMP/SEACOMP 2014
Các bài báo tại hội nghị:

http://www.mediafire.com/view/nz65y3l5g1tz3aa/AOCMP-SEACOMP_CONGRESS_PROCEEDING_-_23-25_Oct_2014.pdf

Post a comment

*